Congreso de Liderazgo 2021 – Módulo 2 – Sara Vásquez